Загальні збори Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН

13 червня 2017 р. директор Інституту Ромащенко М.І., завідувач відділення агроресурсів та використання меліорованих земель Тараріко Ю.О., заступник директора з наукової роботи Шатковський А.П. та завідувач лабораторії екології водних об’єктів Коломієць С.С. прийняли участь у роботі загальних зборів Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, а також у засіданні Бюро Відділення (Ромащенко М.І.).
У ході засідання учасники заслухали та обговорили доповідь директора ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Балюка С.А. на тему: «Організаційна структура, порядок формування та функціонування Ґрунтово-інформаційного центру України», доповідь директора Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН Волкогона В.В. на тему: «Пробіотичні препарати в кормовиробництві», а також звіти академіків НААН Гудкова І.М. і членів-кореспондента НААН Волкогона В.В. про роботу за 2014-2016 рр.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.