Бюро Президії НААН про завдання наукового забезпечення «Стратегія зрошення та дренажу в Україні до 2030 року»

19 грудня 2018 року у малій залі НААН відбулось засідання Бюро Президії. Із головною доповіддю «Про завдання наукового забезпечення виконання документу «Стратегія зрошення та дренажу в Україні до 2030 року» виступив директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Ромащенко. У своїй доповіді Михайло Іванович зупинився на передумовах необхідності відновлення зрошення та дренажу, зокрема: недостатньому рівні використання наявного агроресурсного потенціалу, темпах зростання середньорічної температури повітря, наявності резервів для відновлення зрошення, огляді технічного стану меліоративних систем гумідної зони, значних можливостях України у розв’язанні світової продовольчої кризи шляхом нарощування обсягів виробництва зерна до 100 млн.т./рік та продовольства в обсягах, достатніх для забезпечення 400-500 млн. чол.

Михайло Ромащенко підкреслив, що відновлення зрошення та дренажу є ключовим інструментом розвитку аграрного сектору економіки та нарощування експортного потенціалу України, мінімізації впливу клімату на соціально-економічний розвиток регіонів. Реалізація цього завдання можлива лише шляхом залучення інвестицій, в тому числі іноземних.

Реалізація Стратегії буде потребувати внесення змін і доповнень до існуючого законодавства та розроблення і прийняття нових Законів та інших нормативно-правових актів.
На сьогодні Міністерством екології та природних ресурсів України підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року». Проектом Стратегії передбачено:
1. Впровадження інтегрованих підходів в управління зрошувальними та дренажними системами на засадах басейнового принципу управління водними ресурсами.
2. Реформування державної системи управління водними ресурсами.
3. Нарощування потенціалу зрошення та дренажу.
4. Модернізація та відновлення міжгосподарських і внутрішньогосподарських зрошувальних систем.
5. Будівництво нових внутрішньогосподарських зрошувальних систем на діючих міжгосподарських системах.
6. Модернізація та відновлення дренажних систем в зоні зрошення та осушення.

Основні результати виконання Стратегії передбачають: забезпечення збалансованого стану продовольчої безпеки України; зниження ризиків, пов’язаних з експортом українських товарів та послуг; покращення структури експорту сільськогосподарської продукції через збільшення частки продукції з високою часткою доданої вартості; спрощення умов доступу національних виробників та експортерів до міжнародних ринків; створення нових робочих місць; збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів; покращення міжнародного іміджу України тощо.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.