Засідання науково-технічної ради (НТР) Державного агентства водних ресурсів України

29 вересня під головуванням Шліхти В.М. відбулося перше засідання оновленої науково-технічної ради (НТР) Державного агентства водних ресурсів України, склад якої затверджено Наказом №855 від 21.09.2020 р. Порядок денний засідання передбачав розгляд питань щодо стану і проблем наукового забезпечення у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також концептуальних засад розроблення Водної стратегії України.  

Основними доповідачами на засіданні були: Шліхта Валентин Михайлович – Голова Держводагентства, Голова НТР; Ромащенко Михайло Іванович – директор Інституту водних проблем і меліорації НААН України, заступник Голови НТР.

Валентин Шліхта презентував присутнім бачення перетворення водного господарства України у потужний сектор економіки, який функціонуватиме на засадах сталого розвитку за сучасних екологічних, соціально-економічних та технологічних викликів. Валентин Михайлович акцентував увагу на: необхідності розділення функцій управління водними ресурсами і управління водогосподарською інфраструктурою складових водогосподарського комплексу, якими визначається його ефективність функціонування, та на розробленні Водної стратегії України, яка дозволить сформувати цілі функціонування галузі, визначити соціальні, економічні та екологічні показники та встановити їх цільові значення.

Доповідь Михайла Ромащенка була зосереджена на питаннях наукового забезпечення  реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні, раціонального використання водних ресурсів, впливу змін клімату та господарської діяльності на якість поверхневих вод, надмірного навантаження на водні екосистеми, а також основних принципах та цілях Водної стратегії України, розроблення якої є нагальною потребою суспільства і політики держави. Під час доповіді він запропонував механізми підвищення водозабезпечення шляхом покращення водозбірних властивостей річкових басейнів, покращення водозабезпечення південних областей країни за рахунок залучення водних ресурсів з річки Дунай та відновлення водорегулюючої ролі Полісся, захисту територій від водних стихій і лих та ін.

Ромащенком М.І. було обґрунтовано необхідність створення цільової міжгалузевої науково-технічної програми «Наукові засади забезпечення водної безпеки в умовах змін клімату», яка дозволить розширити виконання водогосподарських робіт з урахуванням соціальних, економічних і екологічних потреб держави з використанням науково-обґрунтованих підходів.

Головою НТР Шліхтою В.М. запропоновано членам НТР в тижневий термін опрацювати винесені на засідання питання та підготувати пропозиції щодо протокольного рішення НТР.

Основним завданням для заступника Голови НТР Ромащенка М.І. було розробити план роботи НТР та секцій НТР, організувати роботу останніх згідно зі сформованими планами.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.