Аспіранти Інституту відвідали «Лабораторію води» кафедри водопостачання і водовідведення

Аспіранти Інституту водних проблем і меліорації НААН під час курсу підготовки докторів філософії за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія відвідали «Лабораторію води» кафедри водопостачання і водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури. Кафедра водопостачання і водовідведення КНУБА здійснює підготовку фахівців у галузі водного господарства, водопостачання та водовідведення і є флагманом у проведенні науково-дослідницьких робіт з розробки і впровадження сучасних технологій очищення питної i стічної води. У лабораторії аспірантів ознайомили з роботою експериментальної установки з підбору видів і доз коагулянтів для очищення питної води. Молоді дослідники мали можливість перевірити окремі показники якості заздалегідь підготовленої води та випробувати лабораторні прилади. В результаті зустрічі було досягнуто домовленості про взаємовигідне проведення наукових досліджень в галузі водопостачання, що сприятиме поширенню набутого досвіду по застосуванню сучасних технологій і обладнання в галузі водопостачання, водовідведення, гідротехнічного будівництва та водної інженерії. Екскурсію було проведено 13 жовтня 2023 року в рамках виконання лабораторних робіт з дисципліни «Водопостачання та водовідведення» та Договору про співпрацю між установами.

ВідеоPermalink

Comments are closed.