Лабораторія мікрозрошення

Page in English

ЛАБОРАТОРІЯ МІКРОЗРОШЕННЯ

Завідувачка лабораторії – Діденко Наталія Олександрівна,

кандидат с.-г. наук

тел.: +38(050) 94 49 308; 

e-mail: 9449308nd@gmail.com

Ідентифікатори та профілі:  ORCID iD;  ResearchGate; Google Академія; Publons

 

 НАУКОВИЙ СУПРОВІД:

Ромащенко Михайло Іванович,

доктор технічних наук, професор, академік НААН

Ідентифікатори та профілі: ORCID iD; Scopus; Google Академія

 

 

Шатковський Андрій Петрович, доктор с.-г. наук

Ідентифікатори та профілі: ORCID iDScopusWeb of Science Core Collection Google АкадеміяРИНЦ (Russian Science Citation Index)

 

 Науковці та фахівці лабораторії:

Рябков Сергій Володимирович, кандидат с.-г. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник

Ідентифікатори та профілі:  ORCID

Мельничук Федір Степанович, кандидат с.-г. наук; с.н.с., провідний науковий співробітник

Ідентифікатори та профілі: ORCID,  Google Академія

Журавльов Олександр Володимирович, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Ідентифікатори та профілі: ORCIDGoogle АкадеміяScopusИрбіс

Купєдінова Рушена Асанівна, кандидат техн. наук, старший науковий співробітник

Ідентифікатори та профіліORCID

Ретьман Михайло Сергійович, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Ідентифікатори та профілі: ORCID Google Академія

Усата Людмила Григорівна, старший науковий співробітник

Ідентифікатори та профіліORCID iD; ScopusGoogle АкадеміяPublons

Мельничук Лариса Михайлівна, провідний інженер

Ідентифікатори та профіліORCID

Білоброва Анастасія Сергіївна, провідний інженер

Ідентифікатори та профілі: ORCID,Google Академія

Коваленко Ігор Олександрович, провідний інженер

Ідентифікатори та профілі: ORCIDGoogle Академія

Завірюха Неоніла Іванівна, технік

 

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

 • розроблення концепцій, стратегій та напрямів відновлення і розвитку зрошення;
 • дослідження закономірностей впливу різних способів поливу та обробітку ґрунту на водний обмін, поживний режим, водно-фізичні, агрохімічні та фізико-хімічні властивості ґрунтів, фізіологічні процеси рослин, біохімічний склад продукції та урожайність сільськогосподарських культур;
 • розроблення та удосконалення технологій мікрозрошення сільськогосподарських культур;
 • дослідження процесів формування продуктивних і екологічних функцій ґрунтів в умовах зрошення;
 • розроблення наукових і методологічних засад збереження та відтворення родючості ґрунтів в умовах зрошення.

  НАУКОВІ РОЗРОБКИ:

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ:

 • Якість води. Визначання вмісту окремих феноксиаканових гербіцидів, зокрема бентазонів та гідроксибензонітрилів методом газової хроматографії і мас-спектрометрії після твердофазного екстрагування і дериватизації. ДСТУ ISO 15913:2013 – [Чинний від 2014-07-01].
 • Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії. ДСТУ 7591:2014 – [Чинний від 2015-07-01].
 • Мікрозрошення. Краплинне зрошення ягідних культур. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7593:2014 – [Чинний від 2015-07-01].
 • Мікрозрошення. Краплинне зрошення плодових культур. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7594:2014 – [Чинний від 2015-07-01].
 • Мікрозрошення. Краплинне зрошення виноградників. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7595:2014 – [Чинний від 2015-07-01].
 • Мікрозрошення. Краплинне зрошення овочевих культур. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7596:2014 – [Чинний від 2015-07-01].
 • Мікрозрошення. Краплинне зрошення розсадників. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7592:2014. – [Чинний від 2016-01-01].
 • Зрошення. Строки та норми поливу сільськогосподарських культур за краплинного зрошення. Методи визначення. ДСТУ 7887:2015 [Чинний від 2016-07-01].
 • Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Організаційна структура моніторингу. ДСТУ 7885:2015 – [Чинний від 2016-07-01].
 • Зрошення. Мікрозрошення. Терміни та визначення основних понять: ДСТУ 7751:2015 – [Чинний від 2016-08-01].
 • Зрошення. Системи мікрозрошення. Класифікація. ДСТУ 7934:2015 – [Чинний від 2016-09-01].
 • Зрошення. Внесення добрив з поливною водою в системах мікрозрошення. Загальні вимоги: ДСТУ 7937:2015. – [Чинний від 2016-09-01].

ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

 • Патент України на корисну модель № 13961 «Спосіб вирощування моркви при мікрозрошенні»;
 • Патент України на корисну модель № 20014 «Спосіб внесення гербіцидів при мікродощуванні моркви»;
 • Патент України на корисну модель № 78549 «Спосіб вирощування томатів для переробки».
 • Патент України на корисну модель № 88997 «Спосіб вирощування перцю солодкого при краплинному зрошенню»;
 • Патент України на корисну модель № 89002 «Спосіб вирощування баклажанів при краплинному зрошенні»;
 • Патент України на корисну модель № 90621 «Конструкція поливного трубопроводу краплинного зрошення»;
 • Патент України на корисну модель № 107046 «Спосіб вирощування валеріани лікарської за краплинного зрошення»;
 • Патент України на корисну модель № 111773 «Спосіб вирощування кукурудзи на зерно при краплинному зрошенні»
 • Патент України на корисну модель № 113545 «Спосіб вирощування сої на насіння при краплинному зрошенні»;
 • Патент України на корисну модель № 130533 «Пристрій для механізованого збирання поливних трубопроводів систем краплинного зрошення».

ПОСЛУГИ ТА НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ:

 • бізнес-плани вирощування овочевих, баштанних, просапних, плодових, ягідних культур і винограду в умовах зрошення, що включають всі складові технології вирощування, економічні розрахунки, технологічні карти, маркетинг та ін.;
 • біологічна оцінка пестицидів та агрохімікатів у посівах (насадженнях) зернових, зернобобових, технічних, овочевих, плодово-ягідних культур та картоплі (реєстраційні дослідження);
 • еколого-фізіологічна оцінка дії пестицидів та агрохімікатів на рослинні, ґрунтові та водні екосистеми;
 • ґрунтові обстеження земельних ділянок під зрошення;
 • оцінка придатності ґрунтів до тривалої дії зрошення;
 • розроблення проектів створення посівів/насаджень сільськогосподарських культур в умовах зрошення;
 • науковий супровід техніко-технологічного процесу зрошення;
 • оптимізація водного режиму ґрунтів в умовах зрошення;
 • проведення польових досліджень з оптимізації технологічних параметрів вирощування сільськогосподарських культур в умовах зрошення;
 • розробка технологій підвищення стійкості та продуктивності рослин в умовах змін клімату;
 • організація і проведення тематичних конференцій, семінарів, круглих столів з питань зрошення, водних і земельних ресурсів.

Comments are closed.