Відділ використання меліорованих земель

 

Завідувач відділу – Діденко Наталія Олександрівна,

кандидат с.-г. наук

тел.: +38(050) 94 49 308; 

e-mail: 9449308nd@gmail.com

Ідентифікатори та профілі:  ORCID iD;  ResearchGate; Google Академія; PublonsScopus

 

 Науковці та фахівці відділу:

 • Рябков Сергій Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник. Ідентифікатори та профілі:  ORCID; Google Академія
 • Коломієць Сергій Степанович, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник. Ідентифікатори та профілі: ORCID; Google Академія
 • Журавльов Олександр Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник. Ідентифікатори та профілі: ORCID; Google Академія, Scopus, Ирбіс
 • Білоброва Анастасія Сергіївна, провідний інженер.  Ідентифікатори та профілі: ORCID, Google Академія

Брилівське дослідне поле

Завідувач дослідного поля – Черевичний Юрій Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук

тел.: +38 (050) 707 90 85; e-mail: yurecgp@gmail.com   Ідентифікатори та профілі: ORCID, Web of Science

Науковці та фахівці дослідного поля:

Васюта Володимир Вікторович, доктор сільськогосподарських наук. Ідентифікатори та профілі: ORCID, Web of Science

Марінков Олег Анатолійович, науковий співробітник

Левартовська Ірина В’ячеславівна, технік

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

 • розроблення концепцій, стратегій та напрямів відновлення і розвитку зрошення;
 • дослідження закономірностей впливу різних способів поливу та обробітку ґрунту на водний обмін, поживний режим, водно-фізичні, агрохімічні та фізико-хімічні властивості ґрунтів, фізіологічні процеси рослин, біохімічний склад продукції та урожайність сільськогосподарських культур;
 • дослідження процесів формування продуктивних і екологічних функцій ґрунтів в умовах зрошення;
 • розроблення наукових і методологічних засад збереження та відтворення родючості ґрунтів в умовах зрошення.
 • оптимізація параметрів технологій вирощування сільськогосподарських культур за краплинного зрошення (густота рослин, схеми посіву (садіння), рівень передполивної вологості ґрунту, методи діагностування строків поливу, дози внесення мінеральних добрив, засобів захисту і регуляторів росту рослин з поливною водою);
 • удосконалення існуючих технологій вирощування просапних культур польової сівозміни та багаторічних культур шляхом їхньої адаптації до специфіки краплинного способу зрошення;
 • розробка елементів технології вирощування сільськогосподарських культур за зрошення.
  Основними досліджуваними культурами є кукурудза на зерно, буряк цукровий, соя, рис, соняшник, кавун, гарбуз, картопля, томат, перець солодкий, цибуля ріпчаста, капуста цвітна.

  НАУКОВІ РОЗРОБКИ:

1.Технологія вирощування томату розсадного з продуктивністю 135-150 т/га;

2. Проведення польових досліджень щодо вивчення процесів і закономірностей формування водного режиму ґрунтів та водоспоживання сільськогосподарських культур за зрошення в умовах півдня України;

3. Проведення експериментальних досліджень щодо біологічної оцінки засобів захисту рослин і агрохімікатів в умовах зрошення

Приклади реалізації розробок

Технології вирощування томату розсадного з продуктивністю 135-150 т/га у холдингу «Agrofusion» на площі 3200 га та агрофірмі ТОВ «Казбек» – 124 га.

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ:

 • Якість води. Визначання вмісту окремих феноксиаканових гербіцидів, зокрема бентазонів та гідроксибензонітрилів методом газової хроматографії і мас-спектрометрії після твердофазного екстрагування і дериватизації. ДСТУ ISO 15913:2013 – [Чинний від 2014-07-01].
 • Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії. ДСТУ 7591:2014 – [Чинний від 2015-07-01].
 • Мікрозрошення. Краплинне зрошення ягідних культур. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7593:2014 – [Чинний від 2015-07-01].
 • Мікрозрошення. Краплинне зрошення плодових культур. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7594:2014 – [Чинний від 2015-07-01].
 • Мікрозрошення. Краплинне зрошення виноградників. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7595:2014 – [Чинний від 2015-07-01].
 • Мікрозрошення. Краплинне зрошення овочевих культур. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7596:2014 – [Чинний від 2015-07-01].
 • Мікрозрошення. Краплинне зрошення розсадників. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7592:2014. – [Чинний від 2016-01-01].
 • Зрошення. Строки та норми поливу сільськогосподарських культур за краплинного зрошення. Методи визначення. ДСТУ 7887:2015 – [Чинний від 2016-07-01].
 • Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Організаційна структура моніторингу. ДСТУ 7885:2015 – [Чинний від 2016-07-01].
 • Зрошення. Мікрозрошення. Терміни та визначення основних понять: ДСТУ 7751:2015 – [Чинний від 2016-08-01].
 • Зрошення. Системи мікрозрошення. Класифікація. ДСТУ 7934:2015 – [Чинний від 2016-09-01].
 • Зрошення. Внесення добрив з поливною водою в системах мікрозрошення. Загальні вимоги: ДСТУ 7937:2015. – [Чинний від 2016-09-01].

ПОСЛУГИ ТА НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ:

 • бізнес-плани вирощування овочевих, баштанних, просапних, плодових, ягідних культур і винограду в умовах зрошення, що включають всі складові технології вирощування, економічні розрахунки, технологічні карти, маркетинг та ін.;
 • ґрунтові обстеження земельних ділянок під зрошення;
 • розроблення проєктів створення посівів/насаджень сільськогосподарських культур в умовах зрошення;
 • науковий супровід техніко-технологічного процесу зрошення;
 • оптимізація водного режиму ґрунтів в умовах зрошення;
 • проведення польових досліджень з оптимізації технологічних параметрів вирощування сільськогосподарських культур в умовах зрошення;
 • розробка технологій підвищення стійкості та продуктивності рослин в умовах змін клімату;
 • організація і проведення тематичних конференцій, семінарів, круглих столів з питань зрошення, водних і земельних ресурсів.

Comments are closed.