Основні напрями діяльності

Page in English

  • Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно- конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, наукових та науково-технічних експертиз;
  • інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності, розроблення методик, програмних продуктів для наукових цілей; проектів нормативно-методичних документів, рекомендацій та посібників для практичного використання результатів досліджень;
  • проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;
  • проектування водогосподарських комплексів, систем водопостачання і водовідведення;
  • проектування, розроблення, виготовлення та випробування експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання, технологій та інформаційних продуктів;
  • підготовка наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру;організація курсів підвищення кваліфікації спеціалістів, інформаційно-консультативна діяльність та дорадництво;
  • організація та проведення наукових семінарів, конференцій, виставок;підготовка бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, довідок, каталогів, рекламних матеріалів та їх тиражування;
  • видання та розповсюдження наукових, науково-технічних, науково-інформаційних видань; господарська діяльність, не заборонена чинним законодавством України.
 

Comments are closed.