Відділ водних ресурсів

 

ШЕВЧЕНКО Анатолій Миколайович

завідувач відділом, кандидат сільськогосподарських наук (06.01.02 – сільськогосподарські меліорації),

старший науковий співробітник

Ідентифікатори та профілі: ORCID, Google Академія

 

 

 

МОСІЙЧУК Ярослава Борисівна

заступник завідувача, голова Ради молодих вчених, доктор філософії (192 Будівництво та цивільна інженерія)

Ідентифікатори та профілі: ORCID, Scopus, ResearcherID, ResearchGate, Google Академія

Провідні науковці відділу

 • ВЛАСОВА Олена Веніаміновна, головний науковий співробітник, доктор сільськогосподарських наук (06.01.02 – сільськогосподарські меліорації), старший науковий співробітник. Ідентифікатори та профілі: ORCID, Scopus
 • САВЧУК Дмитро Петрович, провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук (06.01.02 – сільськогосподарські меліорації), старший науковий співробітникІдентифікатори та профілі: ORCID, Google Академія
 • БОЖЕНКО Руслана Петрівна, науковий співробітникІдентифікатори та профілі: ORCID
 • ЛЮТНИЦЬКИЙ Сергій Миколайович, провідний інженерІдентифікатори та профілі: ORCID

До складу відділу входить лабораторія водопостачання та водовідведення:

 • МАЦЕЛЮК Євген Михайлович, завідувач лабораторією, кандидат технічних наук (06.01.02 – сільськогосподарські меліорації), старший науковий співробітникІдентифікатори та профілі: ORCID, Scopus, Google Академія
 • ЧАРНИЙ Дмитро Володимирович, головний науковий співробітник, доктор технічних наук (06.01.02 – сільськогосподарські меліорації), старший науковий співробітникІдентифікатори та профілі: ORCID, Scopus, ResearcherID, Google Академія
 • СТАСЮК Сергій Ростиславович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук (06.01.02 – сільськогосподарські меліорації)Ідентифікатори та профілі: ORCID, ResearcherI
 • ОНАНКО Юрій Анатолійович, старший науковий співробітник, доктор філософії (192 Будівництво та цивільна інженерія)Ідентифікатори та профілі: ORCID, Scopus, ResearcherID, Google Академія
 • ЛЕВИЦЬКА Віра Дмитрівна, старший науковий співробітник, доктор філософії (192 Будівництво та цивільна інженерія)Ідентифікатори та профілі: ORCID, Google Академія
 • МАРИСИК Сергій Володимирович, науковий співробітникІдентифікатори та профілі: ORCID, Scopus
 • ЛЕВЧУК Андрій Петрович, науковий співробітник

Основні напрями наукової діяльності

Підрозділ здійснює науковий супровід та консультаційні послуги з ефективного використання водних ресурсів, а саме:

 • оцінка, прогнозування процесів формування, використання та відновлення водних ресурсів;
 • наукове обґрунтування управлінських рішень, інформаційний супровід та верифікація планів інтегрованого управління водними ресурсами та водоресурсного потенціалу територій;
 • районування територій за наявністю, доступністю і перспективними напрямами його використання водних ресурсів;
 • встановлення закономірностей формування водогосподарського навантаження, прогноз і оптимізація гідрохімічного режиму поверхневих водних об’єктів;
 • розробка і наукове обґрунтування методології, методів і ресурсозберігаючих технологій з питань водопостачання (технологій підготовки та розподілу води на централізованих системах) та водовідведення;
 • розроблення технологій та конструкцій мобільних водоочисних установок для отримання якісної питної води у воєнний та повоєнний періоди;
 • обґрунтування ефективних фільтрувальних матеріалів, сорбентів та дезінфектантів в умовах погіршення якості води джерел водопостачання під впливом змін клімату та антропогенного навантаження на них;
 • науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями як в Україні, так і за її межами, шляхом виконання спільних досліджень, обміну результатами, проведення інших взаємовигідних операцій;
 • організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, круглих столів, дискусій з питань використання водних ресурсів, публікація наукових праць, участь у виставках тощо.

У відділі виконуються дослідження за ПНД НААН 4 «Водна безпека та меліорація земель в умовах змін клімату»:

 • 04.01.00.02Ф Дослідження сучасного стану поверхневих водних ресурсів за умов антропогенного впливу і кліматичних змін та розроблення інформаційно-аналітичної системи використання водних ресурсів України (2021-2025 рр.). № ДР 0121U109343
 • 04.01.00.03Ф Дослідження забезпеченості територій водними ресурсами та розроблення методологічних основ її геопросторового оцінювання для розвитку зрошення (2021-2025 рр.). № ДР 0121U109644
 • 04.01.00.06Ф Розробити науково-методичні основи інтегрованого управління паводковими ризиками в річкових басейнах (2021-2025 рр.). № ДР 0121U109351
 • 04.01.00.07Ф Установити закономірності зміни якісних показників водних ресурсів у басейні Дніпра внаслідок змін клімату та розробити методологію їх використання в системах водопостачання та водовідведення (2021-2025 рр.). № ДР 0121U109638
 • 04.01.00.33П Обґрунтування оптимальних параметрів технології очищення води при водозаборі із місцевих джерел водопостачання. (2024-2025 рр.). № ДР 0124U001524

Визначення площі затоплення заплави р. Ірпінь водами Київського водосховища в районі сіл Козаровичі та Демидів станом на 18.03.2022 р. за даними супутника Sentinel-2 L2A

Виявлення місць ураження ґрунтового покриву наносами та збільшення площ водних об’єктів в результаті підриву греблі на Каховській ГЕС 6 червня 2023р. за знімками Sentinel-2 L2A (до підриву – 05.06.2023 р. та після – 18.06.2023 р.):

Технології, конструкції споруд та матеріали для оперативного відновлення водопостачання, припиненого внаслідок військової агресії рф проти України:

 

Реалізація проєктів (розробок) підрозділу висвітлена у господарсько-договірних роботах з:

 • наукового обгрунтування умов формування, стану та процесів трансформації водних ресурсів;
 • наукового обгрунтування та оцінки впливу господарської діяльності на стан водних ресурсів;
 • обгрунтування заходів з екологобезпечного й ефективного використання земельних ділянок;
 • наукового обгрунтування організації та ведення моніторингу зрошуваних земель;
 • оцінювання та прогнозування стану і якості поверхневих водних ресурсів, стану і стійкості земель до проявів шкідливої дії вод, динаміки геоекологічних процесів, водно-екологічних ситуацій і ризиків із застосуванням методів геоінформатики, картографування, сучасних новітніх технологій (геоінформаційних, дистанційного зондування Землі тощо);
 • обґрунтування комплексу протидеградаційних, природоохоронних, у т.ч. водоохоронних заходів, заходів з раціонального використання і охорони водних ресурсів, управління їхньою якістю, зокрема, заходів щодо підтримання та досягнення «доброго» стану вод, заходів із захисту від небезпечних процесів, зумовлених дією вод;
 • наукового обгрунтування та забезпечення Планів управління річковими басейнами;
 • інтегрованого управління паводковими ризиками в річкових басейнах.

Співпрацю реалізовано в договорах:

 • Моніторинг зрошуваних земель ТОВ «Гранекс-Черкаси» в адміністративних межах Деньгівської сільської ради Злотоніського району Черкаської області (2019-2023).
 • Обгрунтування заходів з екологобезпечного й ефективного використання та упорядкування прибережних територій земельних ділянок з кадастровими номерами 3223388200.02.015.0105 і 3223388200.02.015.0108 у межах Циблівської територіальної громади Бориспільського району Київської області (2023).
 • Післяпроєктний моніторинг зрошуваних земель ТОВ «КИЩЕНЦІ ФРУТС» в Уманському районі Черкаської області у 2023 році (2023).
 • Науково-експертний висновок щодо визначення статусу водного об’єкта плесо Ломівське (колишня назва – озеро «московське»), розташованого на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, та розміру прибережної захисної смуги чи смуги відведення уздовж нього (2023).
 • Наукове обґрунтування нової схеми водопостачання населенню Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької областей України.
 • ТЕО альтернативного водозабору та схеми водопостачання м. Миколаїв.

Наявні проекти (розробки), що пропонуються потенційним споживачам, тощо:

 • Метод та програмне забезпечення візуалізації водоресурсного потенціалу річкових басейнів – комп’ютерна програма «Системи тривимірної візуалізації просторових даних POTENTIAL3D» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №54679);
 • Методичні рекомендації зі складання та порядку запровадження планів інтегрованого управління водними ресурсами;
 • Напірна автоматизована установка для доочищення господарсько-побутових стічних вод (патент на корисну модель № 147808);
 • Інженерний захист територій (навчальний посібник, 2017);
 • Гідровузол (патент на корисну модель № 125276);
 • Методичні рекомендації з обґрунтування нових способів, технологій та конструкцій споруд для проектування локальних і групових систем водопостачання;
 • Методичні рекомендації з обґрунтування застосування ефективних реагентів і фільтрувальних матеріалів при підготовці питної води. 

Міжнародна діяльність та партнерство:

 1. Collaboration with The Ohio State University on US-Ukraine Alternative Energy Research Competition «Proactive Recycling of Sewage Sludge to Improve Marginal Land Quality for Sustainable Biofeedstock Production in Ukraine». Funded by CRDF Global (U.S.) & MES (Ukraine), 2021-2022.

 2. Framework Agreement on Cooperation between the Bialystok University of Technology (Poland) and the Institute of Water Problems and Land Reclamation of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine.

 3. AGREEMENT Between the Food and Agriculture Organization of the United Nations (“FAO”) and the Institute of Water Problems and Land Reclamation The strengthening capacity on the land degradation neutrality monitoring system development: reclamation and drainage land data collection and mapping, 2021-2022.

 4. Договір про співпрацю між Київським національним університетом будівництва і архітектури України та Інститутом водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України.

Контакти:

03022, м. Київ, вул.. Васильківська, 37,
Інститут водних проблем і меліорації НААН
відділ водних ресурсів– кабінет № 304,
email: monitoring_protect@ukr.net,
тел.: +38 (044) 257-89-88
 

Comments are closed.