Жовтоног О.І. працювала в складі комісії з 03.06. по 07.06 2013р. з комплексної перевірки наукової та фінансово-господарської діяльності ІЗЗ НААН

З 03.06. по 07.06 2013р в Інституті зрошуваного землеробства працювала комісія з комплексної перевірки наукової та фінансово-господарської діяльності.

Голова комісії – Камінський Віктор Францевич, директор ННЦ “Інститут землеробства НААН”, д. с.-г.н. ;

Заступник голови – Шевченко Михайло Семенович, заступник директора з наукової роботи ДУ “Інституту сільського господарства степової зони НААН”;
Члени комісії:
Жовтоног Ольга Ігорівна – д.с.-г.н., завідувач лабораторії використання зрошувальних земель Інституту водних проблем і меліорації НААН;
Січкар В’ячеслав Іванович – д.б.н., завідувач відділу селекції бобових культур Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення;
Рубель Володимир Анатолійович – науковий співробітник відділу науково-інноваційного впровадження , первинного та елітного насінництва апарату Президії НААН;
Бабій Марина Вікторівна – головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту апарату Президії НААН
Під час перевірки були обстежені поля Інституту зрошуваного землеробства ДПДГ “Асканійске”, Асканійської ДСДС, ДПДГ “Копані”, а також Миколаївської ДСДС

Події та новиниPermalink

Comments are closed.