Перший міжнародний водний форум «Інтегроване управління водними ресурсами: дослідження, інновації, освіта»

27 листопада 2013 р. на базі Київського торговельно-економічного університету (КНТЕУ) відбувся Перший міжнародний водний форум «Інтегроване управління водними ресурсами: дослідження, інновації, освіта» (організатори КНТЕУ, Інтелектуальний центр з питань раціонального використання водних ресурсів Україна та НДІ «Держводекологія»).
На форумі відбулося обговорення та визначення напрямів вирішення актуальних проблем щодо стану водних ресурсів, антропогенних загроз ландшафтному і біологічному різноманіттю водних об’єктів, інтегрованого управління водними ресурсами, безпечністю та якістю питної води, риби та нерибних об’єктів водного промислу в Україні в аспекті гармонізації із стандартами Євросоюзу.
У роботі форуму прийняли участь представники Інтелектуального центру з питань раціонального використання водних ресурсів Україна, НДІ «Держводекологія»), Державного Інститута управління і економіки водних ресурсів, наукових установ НАН України: Інституту Гідробіології, Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Інституту ядерних досліджень, наукових установ НААН: Інституту водних проблем і меліорації, Інституту агроекології і природокористування та його Південного агроекологічного центру, а також багатьох інших державних і громадських організацій України.
У роботі форуму від Інституту водних проблем і меліорації НААН прийняли участь: зав. відділу водних ресурсів, к.с-г.н. Шевченко А.М. (виступив на пленарному засіданні з доповідями «Плани інтегрованого управління водними ресурсами як основа сталого водокористування» та на секційному засіданні «Захист територій від затоплення та підтоплення в басейнах малих річок»), к.г.н., с.н.с. Кордюм А.Б. (виступ при підбитті підсумків), в.о. зав. відділу екології водних об’єктів і меліорованих земель, к.с-г.н. Коломієць С.С. (доповідь на секційному засіданні «Розвиток методів функціонального діагностування водних об’єктів за басейновим принципом», пров. інженер відділу агроресурсів та використання меліорованих земель Дацько М.О.
За підсумками роботи форуму прийнято проект Резолюції.

Наради, семінари, Події та новиниPermalink

Comments are closed.