Інноваційні розробки молоді – агропромисловому виробництву

28 квітня 2017 р. в Інституті зрошуваного землеробства НААН відбулася Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Інноваційні розробки молоді – агропромисловому виробництву».
Мета заходу: обмін досвідом і розширення творчих контактів учених в області розробки нових підходів до підвищення ефективності ведення зрошуваного та неполивного землеробства, обговорення та аналіз новітніх технологічних прийомів вирощування сільськогосподарських культур, а також запровадження результатів конференції в освітній процес наукових установ.
Конференція включала наступні тематичні напрямки:
1. Меліорація та зрошуване землеробство;
2. Родючість та охорона ґрунтів;
3. Зрошувальні води: ресурси, якість, оцінка;
4. Селекція та насінництво сільськогосподарських культур;
5. Неполивне землеробство;
6. Інноваційні технології в сучасному землеробстві;
7. Економіка водогосподарського комплексу.

Участь у конференції взяли близько 50 молодих вчених та аспірантів з багатьох науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів України.

Від Інституту водних проблем і меліорації участь у заході взяв аспірант Лабораторії інформаційних систем Войтович Олександр з доповіддю про інформаційно-дорадчий комплекс із захисту рослин.

Конференції, Події та новиниPermalink

Comments are closed.