Аспірантура та докторантура

З метою підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації для роботи в державному і недержавному секторах народного господарства, зокрема, для потреб Інституту та наукових установ НААН, у 1930 р. при Інституті створено аспірантуру. У 1934 р. створено кваліфікаційну комісію за спеціальностями: «Сільськогосподарські меліорації» (зрошення, осушення, меліорація ґрунтів), «Гідрологія», «Гідрогеологія», «Гідротехнічні споруди», «Сільськогосподарське водопостачання». З 70-х років минулого століття напрями аспірантської підготовки включали додатково технологію, механізацію і організацію будівництва та автоматизацію управління. З 1993 р. підготовку фахівців вели за спеціальностями: «Меліорація і зрошуване землеробство», «Гідротехнічне і меліоративне будівництво».

Докторантуру при Інституті відкрито з 1997 р. за спеціальностями: «Гідротехнічні меліорації» і «Меліорація і зрошуване землеробство».

Згідно наказу Вищої атестаційної комісії України (№ 344) з 1999 р. спеціальності: «Меліорація і зрошуване землеробство», «Гідротехнічні меліорації» були об’єднані у спеціальність «Сільськогосподарські меліорації» (технічні і сільськогосподарські науки).

У 2003 р., згідно наказу Міністерства освіти і науки України (№112) щодо перереєстрації діючої аспірантури і докторантури при Інституті було затверджено спеціальності: 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» (сільськогосподарські науки); 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» (технічні науки).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від  03.08.2016 р. № 933 Інститут водних проблем і меліорації НААН у 2016 р. отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за  третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти відповідно до галузі знань – 19  Архітектура та будівництво, за спеціальністю – 192 Будівництво та цивільна інженерія з ліцензованим обсягом 10 осіб та відповідно до галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство, за спеціальністю – 201 Агрономія з ліцензованим обсягом 10 осіб.

Згідно з рішенням Вченої ради Інституту від 20.05.2016 р. (протокол  № 6) при Інституті відкрито докторантуру за спеціальностями  201 – Агрономія та 192 – Будівництво та цивільна інженерія.

Станом на сьогоднішній день навчання в аспірантурі  та докторантурі при Інституті здійснюється з відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями: 06.01.02 – «Сільськогосподарські меліорації» (технічні, сільськогосподарські науки);   201 – Агрономія і 192 – Будівництво та цивільна інженерія.

За приблизними підрахунками, починаючи з 30-х років минулого століття, в Інституті підготовлено 29 докторських і 424 кандидатських дисертацій.

Завідувач відділу наукових кадрів та аспірантури  Єгорова Світлана Віталіївна. Телефон для довідок: (044) 257-12-69; 257-40-30;  E-mail: iwpim.naan@gmail.com

Cекретар спецради Д 26.362.01 Шевченко Анатолій Миколайович. Телефон для довідок: (044)  257-40-01; E-mail: d26.362.01iwpim.naan@gmail.com

 

Comments are closed.