Сучасні вимоги до оформлення наукових публікацій для подання їх у наукові видання, які цитуються у міжнародних наукометричних базах даних

05 квітня в Інституті водних проблем і меліорації пройшла лекція академіка НААН Володимира Булгакова: «Сучасні вимоги до оформлення наукових публікацій для подання їх у наукові видання, які цитуються у міжнародних наукометричних базах даних». Захід відбувся у змішаному режимі: частина науковців була присутня особисто, а інша частина приймала участь за допомогою комунікаційної платформи Zoom (загалом участь прийняли близько 60 осіб).

Академік НААН Булгаков В.М. детально розповів про методики проведення та обробки результатів експериментальних досліджень, особливості та правила оформлення статей при їх поданні у міжнародні видання. Слухачі почули поради щодо планування й організації наукового дослідження; як ефективно використовувати наукометричні бази даних для підвищення ефективності наукових досліджень та роботи з науковою літературою.

Це була перша лекція академіка Булгакова в Інституті водних проблем і меліорації. Наступні будуть присвячені правилам оформлення і подачі заявок на отримання патентів в Україні, а також актуальним питанням підготовки докторських та кандидатських дисертацій відповідно до сучасних вимог.

Дивитися далі

Коментарі Вимкнено до Сучасні вимоги до оформлення наукових публікацій для подання їх у наукові видання, які цитуються у міжнародних наукометричних базах даних

Участь у семінарі в рамках міжнародного грантового проєкту «Інноваційні лабораторії в умовах кліматичних змін»

23 березня відбувся третій семінар у рамках міжнародного грантового проєкту «Інноваційні лабораторії в умовах кліматичних змін» щодо розроблення «Дорожньої карти кліматично-орієнтованої повоєнної відбудови України». Від Інституту участь брали Наталія ДІДЕНКО, к.с.-г.н, старший дослідник, завідувач відділу використання меліорованих земель та Галина ВОРОПАЙ, к.т.н., завідувач відділу дренажу. У рамках семінару Міка Каянуш (Miika Kajanus) лідер інноваційних лабораторій із питань змін клімату (Innovation Laboratories for Climate Action) представив зведені результати попередніх оцінок 18 ідей, що були подані на розгляд і голосування членам робочих груп (basic results), ідентифікував взаємозв’язки між цими ідеями та надав встановлену величину впливу взаємодії між цілями (optimum portfolios on ten actions…) 

Уповноважені представники секцій Сільське господарство, Муніципалітети, Енергетика представили кожну з ідею з детальним по-етапним описом згідно наданої форми. Подана від Інституту ідея була високо оцінена, підтримана з побажанням долучити інші установи до виконання ідеї.

Posted in Наради, семінари, Події та новини | Коментарі Вимкнено до Участь у семінарі в рамках міжнародного грантового проєкту «Інноваційні лабораторії в умовах кліматичних змін»

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Прискорення змін для подолання водної кризи в Україні»

Всесвітній день водних ресурсів щорічно відзначається 22 березня, починаючи з 1993 року. Цей день був започаткований Організацією Об'єднаних Націй (ООН) з метою зосередження уваги світової спільноти на проблемах водних ресурсів та забезпечення доступу до чистої води для всіх людей. Кожен рік встановлюється конкретна тема, що стосується проблем водних ресурсів. Цьогорічна тематика Всесвітнього дня води: «Прискорення змін» та проходить під гаслом «Станьте тими змінами, які ви хочете бачити у світі» і буде спрямована на розв’язання проблем із водопостачанням та якістю води, яку споживає людство. 

З нагоди Всесвітнього дня водних ресурсів 22 березня на базі Інституту водних проблем і меліорації пройшла Міжнародна науково-практична онлайн-конференції «Прискорення змін для подолання водної кризи в Україні». Основна мета заходу – привернення уваги громадськості до проблем, пов'язаних з кризою в галузі водопостачання та санітарії, а також до необхідності прискорення змін для відновлення, збереження та раціонального використання водних ресурсів. 

Конференція пройшла за наступними тематичними напрямками: Стале водокористування, охорона та відтворення водних ресурсів; Сільськогосподарські меліорації та використання меліорованих земель; Екологія та економіка природокористування. 

РІШЕННЯ Міжнародної науково-практичної конференції

 

РІШЕННЯ

Міжнародної науково-практичної конференції «Прискорення змін для подолання водної кризи в Україні»,

присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів  

м. Київ                                                                               22 березня 2023 р.

Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію «Прискорення змін для подолання водної кризи в Україні» присвячену Всесвітньому дню водних ресурсів (World Water Day) організовано 22 березня 2023 року Інститутом водних проблем і меліорації НААН спільно з Глобальним водним партнерством, Інститутом водного господарства ім. Цотне Мирцхулава Грузинського технічного університету (Грузія), Університетом Кочмана (Турецька Республіка), Науково-дослідним інститутом охорони ґрунтів і вод (Чеська Республіка) за участю: Національної академії аграрних наук України, Державного агентства водних ресурсів України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Глобальне водне партнерство Центральної та Східної Європи (Словацька Республіка), Дослідницького центру екологічних змін (Academia Sinica, Тайвань), Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київського національного  університету імені Тараса Шевченка, МГО «Прімавера», ГО «Жіноче водне партнерство – Україна», Національного університету водного господарства та природокористування, Інституту агроекології і природокористування НААН, Національного транспортного університету, Луцького національного технічного університету, Державного університету телекомунікацій, Херсонського державного аграрно-економічного університету, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Запорізького національного університету, Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Сарненської дослідної станції ІВПіМ НААН, ДУ «Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України», Київської митниці Держмитслужби, ВП «Причорноморський центр водних ресурсів та ґрунтів», Інституту геологічних наук НАНУ, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН, Київського аграрного університету НААН України, Державного торговельно-економічного університету, НДІ ДЕРЖВОДЕКОЛОГІЯ, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого», ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».

Мета конференції – актуалізувати і привернути увагу суспільства до прискорення змін для розв'язання кризи в галузі водопостачання і санітарії та необхідності відновлення, збереження і раціонального використання водних ресурсів.

Загалом, у роботі конференції взяли участь представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Національної академії аграрних наук України,  науково-дослідних установ НААН та відомств, неурядових організацій, вищих навчальних закладів (всього 170 учасників з 37 організацій).

З привітальним словом виступили: Яцюк Михайло Васильович, директор Інституту водних проблем і меліорації НААН, голова ГО «ГВП-Україна», к.геогр.н., Заришняк Анатолій Семенович, віцепрезидент Національної академії аграрних наук України, д.с.-г.н., проф., академік НААН, Гопчак Ігор Васильович – заступник Голови Державного агентства водних ресурсів України, д.т.н., Іванов Константин – регіональний координатор Глобального водного партнерства Центральної та Східної Європи (Словацька Республіка), Камінський Віктор Францевич – академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, д.с.-г.н., проф., академік НААН, Жук Віталій Миколайович, в.о. начальника відділу охорони та відтворення водних ресурсів та морських екосистем Департаменту збалансованого природокористування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, к.т.н., Вача Радім – директор Науково-дослідного інституту охорони ґрунтів і вод (Чеська Республіка), д.н., проф.

На пленарному засіданні виступили: директор Інституту водних проблем і меліорації, голова ГО «ГВП-Україна», к.геогр.н.  Яцюк Михайло Васильович із доповіддю «ВОДНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ ТА ГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН»;  директор Науково-дослідного центру екологічних проблем Університету Мугла Сіткі Кочмана (Турецька Республіка), проф., д.н. Демирак Ахмед із доповіддю «ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВОДИ»; завідувач відділу гідрології та охорони вод Науково-дослідного інституту охорони ґрунтів і вод (Чеська Республіка), д.н., проф. Петр Фуцик із доповіддю «СТАЛЕ УПРАВЛІННЯ ҐРУНТОВИМИ ТА ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В ЧЕХІЇ – МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ»; директор Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН д.с.-г.н., проф., академік НААН Вожегова Раїса Анатоліївна із доповіддю «ВІДНОВЛЕННЯ ЗРОШЕННЯ – УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»; голова Міжнародної ГО «Прімавера», д.с.-г.н., проф. Жовтоног Ольга Ігорівна із доповіддю «ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ»; директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН», завідувач кафедри метеорології та кліматології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.геогр.н., проф. Сніжко Сергій Іванович із доповіддю «ОЦІНКА ВРАЗЛИВОСТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ»; завідувач кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.геогр.н., проф. Гребінь Василь Васильович із доповіддю «СУЧАСНА ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ КАФЕДРОЮ ГІДРОЛОГІЇ ТА ГІДРОЕКОЛОГІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЯК ВИКЛИК ЧАСУ», голова  ГО «Жіноче водне партнерство-Україна» Цветкова Ганна Максимівна із доповіддю «ВОДНИЙ СЕКТОР. ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ».

У доповідях учасники конференції висловили такі концептуальні положення:

 1. Ціллю  водної політики має бути забезпечення водної безпеки країни – основи  всіх ключових складових сталого розвитку: соціальної, економічної та екологічної.
 2. Проведення реформ та формування майбутніх програм і проєктів відновлення та розвитку меліорації має  ґрунтуватись на визнаних стандартах управління та принципах Зеленої економіки, що відповідають  сільськогосподарській політиці Євросоюзу. 
 3. Підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва можливе за рахунок ефективного використання природно-кліматичних чинників, запровадження інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур та заходів з адаптації до регіональних змін клімату з урахуванням раціонального використання природних ресурсів.
 4. Актуальними є екологічні оцінки якості вод, що встановлюються на основі екосистемного підходу і виходять із концепції забезпечення стійкості екосистеми та її нормального функціонування.
 5. Управління водними ресурсами має перейти від реагування на наслідки до управління водними ризиками.
 6. Відновлення та ревіталізація малих річок є індикатором досягнення доброго стану вод та цілі сталого розвитку 6.
 7. Охорона навколишнього природнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
 8. Для впровадження сталого водокористування у повоєнний період слід сфокусуватися на наступних заходах: здійснити відновлення і модернізацію водогосподарської інфраструктури; забезпечити ефективний контроль за водокористуванням;  впровадити механізм «забруднювач/користувач – платник»; запровадити пільгове оподаткування сільгосптоваровиробників, які здійснюють ресурсозберігаюче водокористування; вдосконалити системи моніторингу та очищення стічних вод, а також переробки осаду; запровадити ресурсозберігаючі технології; розробити та впроваджувати інноваційні природоорієнтовані рішення у водокористуванні тощо.
 9. Розвиток зрошення та дренажу в Україні є перспективним у контексті реалізації національної парадигми сталого розвитку країни та забезпечення сталості землеробства;
 10. Основна місія подолання дефіциту води для гідротехнічної меліорації полягає у забезпеченні сталого управління водними ресурсами з використанням економічно ефективних, соціально прийнятних і екологічно безпечних технологій зрошення і дренажу.

В рамках онлайн-конференції було проведено три секції, відповідно до основних напрямів (напрямів) наукових досліджень, представлених вченими: «Стале водокористування, охорона та відтворення водних ресурсів»,  «Сільськогосподарські меліорації та використання меліорованих земель»,  «Екологія та економіка природокористування».

Фахівці та науковці розглянули сучасні проблеми водогосподарської галузі, меліорації земель, гідротехнічного будівництва, програм енергоефективності, сучасних технологій водопідготовки та водовідведення та відзначили необхідність поглиблення наукових досліджень та розробок стосовно:

 • водної безпеки України в умовах воєнної агресії та глобальних кліматичних змін;
 • відновлення та розвитку меліорації земель в повоєнний період;
 • оцінки вразливості водного господарства України;
 • оцінки стану малих річок;
 • технологічних рішень для очищення води;
 • заходів захисту від шкідливої дії вод;
 • стану і перспектив використання дренажних систем;
 • технологій та конструкцій споруд очищення поверхневих вод;
 • сучасного стану водних ресурсів України;
 • наслідків неконтрольованих втрат води в Каховському водосховищі.

У результаті обговорення доповідей в рамках міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Прискорення змін для подолання водної кризи в Україні» присвяченій Всесвітньому дню водних ресурсів (World Water Day), її учасниками прийнято рішення про необхідність:

 • адаптації законодавства України до права ЄС у сфері управління водними ресурсами;
 • впровадження зрошення і дренажу як ключове завдання Плану відновлення України у воєнний та повоєнний період;
 • еколого-економічної і санітарно-гігієнічної регламентації та удосконаленню державного управління водокористуванням з наданням безумовного пріоритету збереженню водних ресурсів;
 • фундаментальних наукових результатів та інноваційних розробок в частині використання нетрадиційних джерел води для зрошення та розвитку технічних підходів покращення її якості;
 • підвищення ефективного використання водних ресурсів Дніпра та створених на ньому водосховищ;
 • дотримання існуючих нормативних документів, щоб забезпечувати належну якість води для поливу та зменшувати негативний вплив на навколишнє середовище;
 • оптимізації водокористування  в сучасних умовах;
 • проведення оцінки стану зрошуваних земель та удосконалення існуючих інженерних систем захисту від підтоплення та затоплення на масивах зрошення і в населених пунктах;
 • міжнародного співробітництва у питаннях використання і охорони водних ресурсів та запобігання шкідливій дії води на транскордонних водних об’єктах;
 • активізації роботи в галузі забезпечення екологічної безпеки та вжиття заходів щодо усунення потенційних глобальних загроз для майбутнього покоління;
 • розроблення планів управління річковими басейнами;
 • підвищення ефективності роботи дренажу осушуваних ґрунтів у критичних умовах;
 • активізації роботи басейнових рад річок України із застосуванням ефективного механізму залучення коштів бюджетів усіх рівнів, інвесторів та водоспоживачів для забезпечення розвитку систем і об’єктів водного господарства та здійснення природоохоронних заходів;
 • реалізації  заходів щодо підвищення ефективності водоохоронної діяльності, дотримання водокористувачами та всім населенням санітарно-екологічних норм та правил водоспоживання;
 •  обґрунтування та удосконалення моніторингу якості поверхневих вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС;
 • забезпечення захисту водних ресурсів  від забруднення;
 • реалізації економічних важелів у природокористуванні;
 • підвищення ефективності використання зрошуваних земель за рахунок оптимізації основних складових інтенсивних систем землеробства, збереження родючості ґрунтів, раціонального використання водних ресурсів, попередження деградації зрошуваних ґрунтів та опустелювання земель;
 • формування засад водної безпеки на основі управління прийнятними водними ризиками.

За результатами Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Прискорення змін для подолання водної кризи в Україні» на сайті Інституту водних проблем і меліорації НААН України розміщений збірник наукових тез доповідей.

 

Збірник матеріалів конференції розміщено на сайті Інституту з присвоєнням цифрового ідентифікатору DOI, бажаючі зможуть ознайомитися з доповідями, тезами та висновками учасників у відкритому доступі.

Posted in Анонси, Конференції | Коментарі Вимкнено до Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Прискорення змін для подолання водної кризи в Україні»

Участь у вебінарі FAO-GSP-UBA «Покращення управління ґрунтами: регіональні та національні приклади розробки ґрунтового законодавства»

9 березня 2023 р. відбувся 2-й вебінар з управління ґрунтами «Покращення управління ґрунтами: регіональні та національні приклади розробки ґрунтового законодавства», організований ФАО (FAO), Глобальним ґрунтовим партнерством (GSP) та Німецьким агентством з навколишнього середовища (Umweltbundesamt, UBA), у якому взяла участь старший науковий співробітник відділення меліорації Людмила УСАТА.

Вебінар проводився в рамках серії заходів з управління ґрунтами, розпочатих GSP у 2021 році. Необхідність проведення цього вебінару визначена поточною світовою продовольчою кризою та важливим значенням чорноземів та чорноземних ґрунтів (black soils) у забезпеченні світу продуктами харчування.

На вебінарі було розглянуто різні законодавчі ініціативи та Стратегії стійкого управління ґрунтами. В рамках заходу обговорювалися питання важливості мультидисциплінарних законодавчих змін, що базуються  на найкращих наукових результатах та фундаментальних знаннях.

На вебінарі було представлено останні розробки в галузі картографування ґрунтів та знань про ґрунти  – це Глобальна карта розповсюдження чорноземних ґрунтів (black soils), розроблена GSP у липні 2022 року, та Глобальний звіт про чорноземні ґрунти, підготовлений у грудні 2022 року.

Дивитися далі

Коментарі Вимкнено до Участь у вебінарі FAO-GSP-UBA «Покращення управління ґрунтами: регіональні та національні приклади розробки ґрунтового законодавства»

Коледж сільськогосподарських наук Університету штату Пенсільванія приймає українських науковців

Коледж сільськогосподарських наук штату Пенсільванія приймає двох запрошених науковців з України протягом весняного семестру. Очолювана Ріком Раушем, деканом коледжу, та Роджером Бріндлі, віце-ректором Penn State Global, загальноуніверситетська робоча група була створена після російського вторгнення в Україну для організації та підтримки академічних партнерів і науковців в Україні.

Протягом 30 років коледж підтримує тісну та продуктивну співпрацю у галузі сільського господарства з університетами та науковими закладами України. «Сільське господарство та розвиток сільських територій – важливі напрямки досліджень і основа для економічного зростання відкритих і демократичних суспільств», — сказала Діанна Берінг, помічник декана коледжу з міжнародних програм і директор Ag Sciences Global. «Це філософія, що лежить в основі нашого партнерства та цієї програми запрошення науковців».

Цільова група зацікавила кожен коледж штату Пенсільванія пропонувати українцям, які можуть виїхати з країни, можливості для візиту та навчання. Коледж сільськогосподарських наук зміг обрати двох науковців завдяки Woskob New Century Fund, великому приватному фонду родини Woskob State College, який покриває витрати на проїзд та проживання відвідувачів.

Людмила Кузьмич (ліворуч на фото) співпрацює з Енді Ворнером, директором Водного консорціуму штату Пенсільванія, а Ольга Бучко (праворуч) співпрацює з Сюзанною Віндон, доцентом кафедри молодіжного та дорослого лідерства та фахівцем Penn State Extension.

Дивитися далі

Коментарі Вимкнено до Коледж сільськогосподарських наук Університету штату Пенсільванія приймає українських науковців

#СильніРазом – як наші дослідження можуть підтримати постраждалі країни?

В цей нелегкий час спротиву України російській агресії, весь світ єднається у відчайдушній боротьбі. 24 лютого 2023 року науковці ІВПіМ НААН взяли участь у онлайн-семінарі #СильніРазом – як наші дослідження можуть підтримати постраждалі країни? 

Ініціаторами заходу виступили науковці Литовської Республіки спільно з українськими вченими. Про наукові досягнення Інституту водних проблем і меліорації в умовах повномасштабної війни  доповів директор Михайло Яцюк.  Учасники онлайн-семінару поділиться своїм досвідом роботи під час російського вторгнення в Україну, презентуючи власні роздуми та унікальний лідерський досвід.

 

Дивитися далі

Posted in Вебінари, Конференції, Події та новини | Коментарі Вимкнено до #СильніРазом – як наші дослідження можуть підтримати постраждалі країни?

Скидання води з Каховської ГЕС несе загрозу навіть для Києва й сусідніх країн

Скидання російськими загарбниками води з Каховського водосховища має величезні наслідки для всього промислового комплексу України, який зосереджений у басейні Дніпра, й у тому числі для населення. Тут навіть є загроза для Києва й сусідніх країн. 

Про це повідомив директор Інституту водних проблем та меліорації НААН Михайло Яцюк.

Дивитися далі

Posted in Відео, Інтерв'ю | Коментарі Вимкнено до Скидання води з Каховської ГЕС несе загрозу навіть для Києва й сусідніх країн

Участь у семінарі у рамках міжнародного грантового проєкту “Інноваційні лабораторії в умовах кліматичних змін”

Науковці Інституту взяли участь у першому семінарі, що проходив у рамках міжнародного грантового проєкту «Інноваційні лабораторії в умовах кліматичних змін» («Innovation Laboratories for Climate Action»), який підтримується Європейським Інститутом інновацій та технологій (European Institute of Innovation and Technology, Horizon Europe – Pillar 3). Метою семінару було генерування ідей, пошуку шляхів вирішення на надання пропозицій щодо розроблення спільно з партнерами «Дорожньої карти кліматично-орієнтованої повоєнної відбудови України».

Після основної частини семінару усіх учасників було поділено на групи за напрямками: енергетика, муніципалітет, сільське господарство, де кожний учасник семінару представив свої ідеї з подальшою можливістю її розвитку.

Дивитися далі

Коментарі Вимкнено до Участь у семінарі у рамках міжнародного грантового проєкту “Інноваційні лабораторії в умовах кліматичних змін”

Участь науковців ІВПіМ НААН у семінарі проєкту «Зональна оцінка ризиків та підтримка планування в громадах на випадок надзвичайних ситуацій»

 8 лютого 2023 р. фахівці Інституту водних проблем і меліорації НААН – завідувач відділення меліорації Сергій УСАТИЙ і завідувач відділу експлуатації водогосподарсько-меліоративних систем Іван ВОЙТОВИЧ за ініціативи команди ІМРАСТ, що реалізує соціальні ініціативи із забезпечення стійкості землекористувань територій, постраждалих внаслідок воєнних дій, прийняли участь у семінарі проєкту «Зональна оцінка ризиків та підтримка планування в громадах на випадок надзвичайних ситуацій», організованого в межах Димерської територіальної громади Вишгородського району Київської області.

Зацікавленими компаніями і фондами (ІМРАСТ, UNDP, Фонд Міхаеля Зуккова та ін.), що керуються закордонним досвідом і міжнародною практикою, були представлені основні шляхи вирішення питань оцінки ризиків затоплення і планувань території Димерської ТГ. В свою чергу науковці ІВПіМ НААН поділилися досвідом Інституту в реалізації проектів реконструкції гідротехнічних споруд, зруйнованих агресією рф, які успішно нормалізують ризики затоплення і підтоплення прилеглих територій, та прийняли участь в інтерактивному обговоренні питань, пов’язаних з розробкою послідовних дій щодо оцінки ризиків та наукового обґрунтування технічних робіт за різними сценаріями і можливими надзвичайними ситуаціями.

Дивитися далі

Коментарі Вимкнено до Участь науковців ІВПіМ НААН у семінарі проєкту «Зональна оцінка ризиків та підтримка планування в громадах на випадок надзвичайних ситуацій»

Звіт директора Інституту про виконання ПНД НААН 4 “Водна безпека та меліорація земель в умовах змін клімату” за 2022 рік

1 лютого 2023 року у малій залі Національної академії аграрних наук України директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк взяв участь у засіданні розширеного Бюро Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, де прозвітував про результати виконання науковими установами НМЦ «Водні ресурси і меліорація» ПРОГРАМИ 4 «Водна безпека та меліорація земель в умовах змін клімату» за 2022 рік. ПІДПРОГРАМА 1 “Відновлення та розвиток зрошення і дренажу в україні в умовах змін клімату”. ПІДПРОГРАМА 2 “Відновлення та розвиток зрошення і дренажу в україні в умовах змін клімату”. ПІДПРОГРАМА 3 “Використання меліорованих земель в умовах змін клімату”.

До ПНД 4 “Водна безпека та меліорація земель в умовах змін клімату” за етапом 2022 року входило 22 завдання, з яких фундаментальних – 6, прикладних – 16. Над виконанням програми працювали 176 науковців з 6 наукових установ, з них 19 докторів наук і 101 кандидатів наук. За результатами досліджень у 2022 році одержано 48 видів науково-технічної продукції. Звіт за ПНД НААН 4 отримав позитивну оцінку та був затверджений.

 

Коментарі Вимкнено до Звіт директора Інституту про виконання ПНД НААН 4 “Водна безпека та меліорація земель в умовах змін клімату” за 2022 рік

Міжнародна науково-практична конференція «Зелене повоєнне відновлення продовольчих систем в Україні»

«Зелене повоєнне відновлення продовольчих систем в Україні». Таке важливе питання в рамках міжнародної науково-практичної онлайн конференції, проведеної 26 січня, об’єднало навколо себе працівників науково-дослідних установ НААН, ряду вищих навчальних закладів, представників влади, агрохолдингів, фермерських господарств та приватних фірм, колег міжнародних представництв.

Під час заходу обговорювалися питання трансформації продовольчих систем під впливом кліматичних змін та військових дій; відновлення родючості ґрунтів та повернення сільськогосподарських земель в економічний обіг;  водних ресурсів і агропродовольчих систем; відновлення галузі тваринництва та кормовиробництва; розвитку стійких агропродовольчих систем; напрямів забезпечення соціальної, екологічної та економічної стійкості сільських територій в контексті реалізації Спільної сільськогосподарської політики ЄС.

Захід, ініційований Інститутом кліматично орієнтованого сільського господарства, за підтримки Національної академії аграрних наук України, Національного університету водного господарства та природокористування, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління та Одеського державного екологічного університету, виявився дуже цікавим та сучасно орієнтованим. Учасники пропонували цікаві ідеї та шляхи відновлення країни, дійшовши до висновку, що відбудова України – це не повернення до довоєнного стану, а повноцінна розбудова та інтегрування до Європейського співтовариства, на засадах сталого розвитку та з урахуванням Європейського зеленого курсу. Дякуємо усім за цікаві доповіді та дискусії!

Ряд науковців відділу зрошення та відділу використання агроресурсного потенціалу Інституту водних проблем і меліорації прийняли участь у заході у якості случахів та авторів тез збірнику, який буде сформований за підсумками конференції.

Джерело: Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства

Posted in Конференції, Події та новини | Коментарі Вимкнено до Міжнародна науково-практична конференція «Зелене повоєнне відновлення продовольчих систем в Україні»

Науковців Інституту затверджено експертами з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних розробок

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2022 р. № 1111 науковців Інституту затверджено експертами  “З ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЄКТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСАХ, ЯКІ ПРОВОДИТИМЕ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, ТА ЗВІТІВ ПРО ЇХ ВИКОНАННЯ за напрямом  “Охорона навколишнього середовища” – д.т.н., доцента Кузьмич Людмилу Володимирівну та за напрямом “Аграрні науки і ветеренарія” – д.с.-г.н., професора, чл.-кор. НААН Шатковського Андрія Петровича.

Джерело: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-spiskiv-ekspertiv-z-ekspertizi-proyektiv-naukovih-doslidzhen-i-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-sho-podayutsya-dlya-uchasti-u-konkursah-yaki-provoditime-ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-zvita

Коментарі Вимкнено до Науковців Інституту затверджено експертами з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних розробок